• Current
responsive joomla slideshow
 

Värkimisest

Värkimine on profülaktiline töö, mis on vajalik heade loomade säilitamiseks karjas. Küllaltki sageli jäetakse sõrad värkimata põhjendades värkimise kallidust. Selline põhjendus tundub kummaline arvestades noore mullika hinda, mis ulatub 16-18 000 kroonini ja hakkab tasa teenima alles pärast teist laktatsiooni. Siin kerkib esile küsimus: kas on rentaabel selline loom sõrgade värkimata jätmise tagajärjel tekkinud mitmesuguste jalaprobleemide pärast karjast välja viia enne kasumi toomist? Kui ühe lehma värkimine maksab keskmiselt 25 liitrit piima ja Eestis annab üks loom keskmiselt 7000 l piima laktatsioonil, on see 0,35% looma heaolu ja tema kasumlikkust arvestades väga tühine osa. Tihti on loomade sõraprobleemide tagajärjel tekkinud tüsistused juba väga rasked ja ravi prognoos halb, seetõttu on loomapidajale alati kasulikum värkida loomade jalgu korrapäraselt, et säilitada karja stabliilset olukorda. Soovitan loomakasvatajatel teha loomadele jaladeso, eriti vabapidamiselautades ja seda iga päev, see päästab palju loomi, lokaliseerides mitmesuguste sõratraumade tagajärjel tekkinud infektsioone.

Marek Kesküla, OÜ Värkär

 

Sõrahooldus

Jalgade haigused mõjutavad lehma keskmist eluiga, lüpsikarja jõudlust ja kasumlikkust mitmeti negatiivselt. Otsene kahju koguneb sõrahaiguste ravikuludest, antibiootikumidega ravitud loomade piima müügikeelust ja ägedalt haigestunud lehmade soovimatust, kuid möödapääsmatust praakimisest. Kaudne kahju väljendub toodangu languses, mille põhjus on vähenenud söömus ja toitumuse alanemine. Lombakal lehmal suureneb risk haigestuda mastiiti ja tema sigimine halveneb. Ühe lonkamise juhtumiga kaasnevat kahju hinnatakse 250-le eurole*. Kui arvestada kahju ühest haigusjuhtumist ja fakti, et tavaliselt lonkab 20% lüpsikarjast, siis on üsna lihtne mõista, et sõrahaiguste ennetamine on mõistlikum kui ravimine. Lonkamist põhjustavad tegurid – tasakaalustamata ratsioon, üldiselt halvad hügieenitingimused, väikesed või konstruktsioonivigadega asemed, karedad või libedad põrandad, regulaarse sõrahoolduse puudumine – toimivad koos ja on seotud juhtimise erinevate valdkondadega. Lonkamine on välditav. Sõrahoolduses on haiguste ennetamine põhiline. Paljude teaduslike uurimuste tulemused väidavad sama, mida kinnitab praktika farmis - sõrgade vannitamine koos regulaarse värkimisega on kindel viis hoida sõrahaigused kontrolli all.

* Allikas: C. Guard uurimus, Cornell University

 
Copyright © 2023 Värkär OÜ. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates